Záznam o poučení oprávnenej osoby

34.90

E-book je spracovaný na tému záznam o poučení oprávnenej osoby.

Kategórie:

Obsah E-booku:

Potrebná teória
Vzor “záznamu o poučení oprávnenej osoby” pre systém objednávok
Terajší právny stav
Katalóg spracovateľských operácií
Záznam o spracovateľských činnostiach