Záznam o spracovateľských činnostiach

Video je potrebné pozrieť až dokonca a označiť lekciu za dokončenú z dôvodu prechodu na ďalšiu lekciu.

Každý prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa (ak takého má prevádzkovateľ povereného) má povinnosť viesť záznam, a to buď v papierovej alebo elektronickej podobe. Tento záznam prevádzkovateľ/ zástupca prevádzkovateľa nemá povinnosť nikam zasielať a ponecháva si ho u seba.

Formulár záznamu (tlačivo) je zverejnený na webovom sídle úradu. Prevádzkovateľ/ zástupca prevádzkovateľa má možnosť si ho vyplniť podľa seba (podľa konkrétneho spracúvania osobných údajov), no musí obsahovať všetky zákonné náležitosti (§ 37 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, čl. 30 ods. 1 Nariadenia GDPR[1]).

Na požiadanie úradu je prevádzkovateľ/ zástupca prevádzkovateľa povinný sprístupniť záznam úradu.