Objednávkový systém

OBJEDNÁVKY A POVINNÉ INFORMOVANIE

POVINNÉ INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB, KTORÝCH OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA- systém objednávok Úvod- všeobecne V prípade správneho informovania je potrebné: dodržiavať čl. 13  a 14  Nariadenia GDPR[1]/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,  dodržiavať metodiku a usmernenia zverejnené na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (k transparentnosti spracúvania). [1] Nariadenia Európskeho …

OBJEDNÁVKY A POVINNÉ INFORMOVANIE Čítajte viac »

OBJEDNÁVKY ZMLUVA SO SPROSTREDKOVATEĽOM

Vzťah prevádzkovateľ a sprostredkovateľ v oblasti ochrany osobných údajov- systém objednávok Prevádzkovateľ má možnosť spracúvať osobné údaje (t.j. vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi) prostredníctvom: vlastných oprávnených osôb (najmä svojich zamestnancov) alebo prostredníctvom externého subjektu (sprostredkovateľa). „Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“ Teda fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo …

OBJEDNÁVKY ZMLUVA SO SPROSTREDKOVATEĽOM Čítajte viac »

OBJEDNÁVKY POUČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

„Záznam o poučení oprávnenej osoby“ pre systém objednávok prevádzkovaný predajcom ako prevádzkovateľom pre účely ochrany osobných údajov Pred účinnosťou Nariadenia GDPR/ zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Pred účinnosťou nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, teda pred 25.májom 2018, prevádzkovateľ spracúval osobné údaje fyzických osôb prostredníctvom svojich „oprávnených …

OBJEDNÁVKY POUČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY Čítajte viac »