Informácie

Aké osobné údaje musíte uviesť do žiadosti o sprístupnenie informácií podľa „infozákona“?

Čo upravuje infozákon ? Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám („infozákon“) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Princíp „čo nie je tajné, je verejné“ je základným princípom infozákona a je vyjadrený v § 3 ods. 1 a v § 12 uvedeného zákona. Kategórie informácií, ktoré sú chránené a nemôžu sa sprístupniť, sú vymedzené v …

Aké osobné údaje musíte uviesť do žiadosti o sprístupnenie informácií podľa „infozákona“? Čítajte viac »

Viete aké údaje musíte poskytnúť orgánu verejnej moci?

Viete, aké osobné údaje musíte poskytnúť orgánu verejnej správy, ak podávate sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach ? Chcete podať sťažnosť? Ak áno,  postupujte podľa platného znenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Kto môže podať sťažnosť ? Fyzická osoba alebo právnická osoba. Viete, čo je sťažnosť? Nie každé podanie je sťažnosťou. …

Viete aké údaje musíte poskytnúť orgánu verejnej moci? Čítajte viac »

Za porušenie zásad hrozia sankcie

E-book zásady zdarma Zadaj svoju e-mailovu adresu, kam ti príde E-book k tejto téme zdarma. Poslať E-BOOK na e-mail ĎAKUJEME E-BOOK je na ceste k tebe. Dobrý deň dámy a páni, obsahom tohto príspevku budú zásady spracúvania osobných údajov. Prečo sme sa rozhodli venovať tejto téme? Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky môže uložiť pokutu …

Za porušenie zásad hrozia sankcie Čítajte viac »

Výnimka z povinnosti viesť Záznam o spracovateľských činnostiach

Dobrý deň všetkým, chcem sa s Vami podeliť o ďalšiu pracovnú skúsenosť. Takže k veci. Prišiel za mnou jeden známy a chcel sa len uistiť , že sa ho GDPR netýka. Veď je živnostníkom a predsa GDPR sa týka len „firiem nad 250 zamestnancov“. Načo by vypracovával Záznam o spracovateľských činnostiach? A koniec koncov on žiadne „papiere s osobnými údajmi“ nemá, všetko je …

Výnimka z povinnosti viesť Záznam o spracovateľských činnostiach Čítajte viac »

NAJČASTEJŠIE POKUTY GDPR

Prečo sme sa rozhodli venovať tejto téme? Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky môže uložiť pokutu do 20 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 4% celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia, tomu kto nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zásad spracúvania osobných údajov podľa čl. 5 …

NAJČASTEJŠIE POKUTY GDPR Čítajte viac »