GDPR ACADEMY

AVASTO

GDPR a E-SHOP

Predaj cez E-shop a ochrana osobných údajov (1. diel) Dobrý deň priatelia, iste ste si všimli, že e-shopov nám pribúda a zvlášť teraz. Ak máte aj vy dobrý nápad predávať cez internet napríklad športové šatky a ochranné pomôcky na tvár, nezabudnite vyriešiť a aplikovať aj ochranu osobných údajov. Poďme na to. Nasimulujeme si jednoduchý príklad a …

GDPR a E-SHOP Čítajte viac »

Aké osobné údaje musíte uviesť do žiadosti o sprístupnenie informácií podľa „infozákona“?

Čo upravuje infozákon ? Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám („infozákon“) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Princíp „čo nie je tajné, je verejné“ je základným princípom infozákona a je vyjadrený v § 3 ods. 1 a v § 12 uvedeného zákona. Kategórie informácií, ktoré sú chránené a nemôžu sa sprístupniť, sú vymedzené v …

Aké osobné údaje musíte uviesť do žiadosti o sprístupnenie informácií podľa „infozákona“? Čítajte viac »

Viete aké údaje musíte poskytnúť orgánu verejnej moci?

Viete, aké osobné údaje musíte poskytnúť orgánu verejnej správy, ak podávate sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach ? Chcete podať sťažnosť? Ak áno,  postupujte podľa platného znenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Kto môže podať sťažnosť ? Fyzická osoba alebo právnická osoba. Viete, čo je sťažnosť? Nie každé podanie je sťažnosťou. …

Viete aké údaje musíte poskytnúť orgánu verejnej moci? Čítajte viac »

Za porušenie zásad hrozia sankcie

E-book zásady zdarma Zadaj svoju e-mailovu adresu, kam ti príde E-book k tejto téme zdarma. Poslať E-BOOK na e-mail ĎAKUJEME E-BOOK je na ceste k tebe. Dobrý deň dámy a páni, obsahom tohto príspevku budú zásady spracúvania osobných údajov. Prečo sme sa rozhodli venovať tejto téme? Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky môže uložiť pokutu …

Za porušenie zásad hrozia sankcie Čítajte viac »

NAJČASTEJŠIE POKUTY GDPR

Prečo sme sa rozhodli venovať tejto téme? Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky môže uložiť pokutu do 20 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 4% celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia, tomu kto nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zásad spracúvania osobných údajov podľa čl. 5 …

NAJČASTEJŠIE POKUTY GDPR Čítajte viac »

OBJEDNÁVKY A POVINNÉ INFORMOVANIE

POVINNÉ INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB, KTORÝCH OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA- systém objednávok Úvod- všeobecne V prípade správneho informovania je potrebné: dodržiavať čl. 13  a 14  Nariadenia GDPR[1]/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,  dodržiavať metodiku a usmernenia zverejnené na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (k transparentnosti spracúvania). [1] Nariadenia Európskeho …

OBJEDNÁVKY A POVINNÉ INFORMOVANIE Čítajte viac »

OBJEDNÁVKY ZMLUVA SO SPROSTREDKOVATEĽOM

Vzťah prevádzkovateľ a sprostredkovateľ v oblasti ochrany osobných údajov- systém objednávok Prevádzkovateľ má možnosť spracúvať osobné údaje (t.j. vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi) prostredníctvom: vlastných oprávnených osôb (najmä svojich zamestnancov) alebo prostredníctvom externého subjektu (sprostredkovateľa). „Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“ Teda fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo …

OBJEDNÁVKY ZMLUVA SO SPROSTREDKOVATEĽOM Čítajte viac »

OBJEDNÁVKY POUČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

„Záznam o poučení oprávnenej osoby“ pre systém objednávok prevádzkovaný predajcom ako prevádzkovateľom pre účely ochrany osobných údajov Pred účinnosťou Nariadenia GDPR/ zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Pred účinnosťou nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, teda pred 25.májom 2018, prevádzkovateľ spracúval osobné údaje fyzických osôb prostredníctvom svojich „oprávnených …

OBJEDNÁVKY POUČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY Čítajte viac »