NAJČASTEJŠIE POKUTY GDPR

Prečo sme sa rozhodli venovať tejto téme? Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky môže uložiť pokutu do 20 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 4% celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia, tomu kto nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zásad spracúvania osobných údajov podľa čl. 5 …

NAJČASTEJŠIE POKUTY GDPR Čítajte viac »